Våra tjänster

Våra specialiteter är injustering av luftflöden samt utförande av O.V.K-besiktningar. En kontroll som bidrar ….

Avtalsservice

ventilation, värme, kyla och befuktning

Styr och regler

Entreprenader

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ljudmätning

Fuktmätning

El

Luftinjustering

Luftfilter

Avtalsservice

ventilation, värme, kyla och befuktning

Styr & Regler

Entreprenader

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ljudmätning

Fuktmätning

EL

Pumpar

Luftfilter